Poděkování

Rádi bychom zde vyjádřili poděkování lidem, kteří se s námi aktivně podílejí na propagaci M.E.G. Charity n.f., jejich vizí, cílů a plánů. Pomáhají nám sehnat potřebné finanční prostředky, abychom mohli společně vybavit sponzorované nemocnice!

DĚKUJEME!