Předání kostního mlýnku

02.03.2016

Dnes se předával kostní mlýnek v celkové výši 49.000 Kč na Karlovarskou ortopedii přímo primáři oddělení MuDr. Smiškovi.

Tento přístroj umožní lékařům snazší průběh operací a pacientům komplexní péči. Jde nejčastěji o revizi po deseti a více letech, kdy v místě vzniká defekt. Karlovarská krajská nemocnice má vlastní kostní banku banku, ze které může použít potřebné kostní štěpy a mlýnek slouží k jejich úpravě do potřebného tvaru. Jeho použití výrazně zjednoduší a zrychlí práci.